SZCZEGÓLNY PRZYPADEK

Szczególnym przypadkiem-hierarchii jest mianowicie spiętrze­nie kierowania charakteryzujące wszelkie jednostki organizacyj­ne, których zespół przekracza potencjalną rozpiętość kierowania. Wiemy już że jednostka taka musi się faktycznie, choć nie zaw­sze formalnie podzielić na mniejsze jednostki organizacyjne i po­dział ten musi doprowadzić do wydzielenia się komórek organi­zacyjnych (które z kolei można by wprawdzie dzielić dalej na poszczególnych ludzi i składniki zasobów, ale już nie na insty­tucje niższego Tzędu). Aby taka podzielona („rozczłonkowana ) jednostka organizacyjna pozostała mimo to jedną jednostką sta­nowiącą całość, a więc mającą — zgodnie z definicją (4.1.4.) wspólnego kierownika, zachodzi konieczność utworzenia „komór­ki kierowniczej” [Zieleniewski 1967a, s. 553] złożonej z kierowni­ków komórek niższego szczebla i ich wspólnego bezpośredniego kierownika.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.