ROZWAŻENIE ZAGADNIEŃ

Rozważanie tych zagadnień i zilustrowanie niektórych pro­blemów przykładami powinno otworzyć nam drogę do odpowie­dzi na trzy pytania, czym w istocie rzeczy są konflikty w insty­tucjach, jaką w nich mogą odgrywać rolę oraz w jaki sposób by­wają przezwyciężane.Stronami konfliktu w instytucjach są ludzie lub ich grupy. Stąd moż­na rozróżnić konflikty między poszczególnymi ludźmi, między poszczególnymi ludźmi, a ich grupami wchodzącymi w skład instytucji i ludźmi lub grupami ludzi a instytucją jako całością (w rozpatrywanym przedziale).Stwierdzenie to wyłącza z zakresu naszego pojęcia konfliktu, konflik­ty psychiczne (np. tzw. konflikt poznawczy), zachodzące wewnątrz osobo­wości ludzkiej oraz konflikty między instytucją (w rozpatrywanym jej przedziale), a składnikami jej otoczenia. Ponieważ ogólny termin „konflikt” bywa odnoszony także do stosunków zachodzących między „czę­ściami” osobowości człowieka oraz do stosunków między instytucjami (a może i innymi rzeczami) a ich otoczeniem, trzeba było odróżnić nasze węższe znaczenie terminu „konflikt” przez dodanie słów „wewnątrz in­stytucji’ w dalszym ciągu będziemy jednak dla uproszczenia mówili po prostu konflikt.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.