ROZCZŁONKOWANIE JEDNOSTKI

Po pierwsze, każde rozczłonkowanie jednostki organizacyjnej stwarza pewne utrudnienia w przepływie informacji między powstałymi z niej oddzielnymi komórkami organizacyjny­mi. Niekiedy są one wynikiem momentów czysto technicznych (np. dyslokacja oddzielnych komórek w oddzielnych pomiesz­czeniach, czasem znacznie od siebie odległych, co tylko w pew­nej, choć znacznej mierze może być skompensowane udoskonale­niem technicznych środków łączności). Ale nawet, gdy brak jest tego rodzaju fizycznych przegród, wytwarzają się jak gdyby ba­riery psychiczne wynikające z ambicji kierowników komórek oraz z tego, że wewnątrz komórek powstają — niezależnie od ewen­tualnych sporów i konfliktów osobistych — między członkami zespołu więzy wzajemnej lojalności i koleżeństwa, silniejsze niż te, które ich łączą z członkami zespołów innych komórek — por. [Kowalewski S. 1964a, s. 23].

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.