OKOLICZNOŚCI DOTYCZĄCE PRACUJĄCYCH

Okoliczności dotyczące pracujących: w szczególności zaś moty­wacja w zakresie 1) ich pracy, mianowicie: a) rozwój kultury ogólnej i kul­tury pracy w społeczeństwie, b) wychowanie do pracy i propaganda pozy­tywnego stosunku do wzmagania produktywności pracy, c) wysokość płac realnych w związku z wysokością i zasadami podziału dochodu narodo­wego i wielkością produkcji towarowej, d) konstrukcja bodźców zaintere­sowania materialnego z uwzględnieniem wielostronności ich oddziaływa­nia (np. na wzrost intensywności pracy i jednocześnie na ewentualne zniekształcanie planów gospodarczych), 2) kwalifikacji pracujących: a) szkolenie wykonawców (w różnych formach), b) szkolenie kierowników różnych szczebli, c) umożliwienie powszechnego podnoszenia kwalifikacji przez stworzenie pracującym warunków osobistego rozwoju i zapewnienie im bodźców realnie działających w tym kierunku, 3) warunków życia pra­cujących poza zakładem pracy: a) warunki mieszkaniowe (wielkość prze­strzeni mieszkalnej i lokalizacja mieszkań w stosunku do zakładów pra­cy), b) warunki dojazdu do pracy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.