ERGONOMIA

Niektóre szczegóły o tych sprawach można znaleźć w następujących przykładowo tu tylko wymienionych wydawnictwach: [Gawor 1960], [Izdeb­ski 1962 i 1963]. O wiele więcej danych zawierają obszerne materiały publikowane za granicą jako artykuły i referaty wygłaszane podczas licznych zjazdów poświęconych tej sprawie. Materiały te, głównie angielskie, są zgroma­dzone w Zakładzie Prakseologii PAN i prawdopodobnie w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Kadr Kierowniczych. Wiele też można się dowie­dzieć o metodach wypróbowanych podczas wojny w Stanach Zjednoczo­nych z niepublikowanego opracowania J. Lutosławskiego. Niestety prak­tyka wielu naszych zakładów produkcji daleko jeszcze odbiega od tych wzorów [Bursche K. 1961, s. 64—67].Pozostaje nam jeszcze do zasygnalizowania w niniejszym ustę­pie ostatnia wymieniona w jego tytule wielka dziedzina zagad­nień, zwana obecnie zwykle skrótowo ergonomią lub ergonomiką.Zdawałoby się, że konieczność prawidłowego oświetlenia miej­sca pracy, jego wentylacji, możliwego „wyciszenia” i pozbawienia szkodliwych wibracji, a także dostosowanie kształtu narzędzi i wszelkiego rodzaju uchwytów przy maszynach do kształtu ręki i możliwości fizjologicznych ludzi oraz takiego konstruowania urządzeń mechanicznych, aby ich obsługa była jak najmniej mę­cząca i niebezpieczna — jest sprawą tak oczywistą, że nie warto tracić słów na jej omawianie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.