CZTERY WIELKIE GRUPY

Metody te można podzielić na cztery wielkie grupy: a) naucza­nie „z oderwaniem od pracy”, które odbywa się zawsze w bezpo­średnim kontakcie z nauczającymi, oraz nauczanie „bez oderwa­nia od pracy”, które może przebiegać b) w bezpośrednim codzien­nym kontakcie z nauczającymi (zwykle jako nauczanie „wieczo­rowe” na terenie zakładu dydaktycznego), c) w pośrednim z nimi kontakcie, uzupełnionym spotkaniami niedzielnymi i kursami wa­kacyjnymi na terenie szkoły (nauczanie „zaoczne” lub „korespon­dencyjne”) oraz d) jako nauczanie na terenie zakładu pracy. Nie sposób wchodzić tu w szczegóły tych metod badanych np. u nas w kraju w Ośrodku Metodycznym Wyższych Studiów Eko­nomicznych dla Pracujących i w Centralnym Ośrodku Doskonale­nia Kadr Kierowniczych, a także w szeregu resortowych ośrodków szkolenia. Programy nauczania, metody dydaktyczne, formy orga­nizacyjne (np. typy kursów wyspecjalizowanych), struktura in­stytucji prowadzących szkolenie (państwowe szkoły powszechne średnie i wyższe, towarzystwa społeczne wyspecjalizowane w dy­daktyce — jak u nas Towarzystwo Wiedzy Powszechnej — lub w poszczególnych kierunkach działalności — jak u nas stowarzy­szenia naukowo-techniczne zrzeszone w Naczelnej Organizacji Technicznej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Księgowych i inne) — wszystko to zarówno za granicą, jak i u nas wciąż jesz­cze się doskonali.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.